top of page

Отримання документів дозвільного характеру

Спеціальний дозвіл на користування надрами - представляє собою документ, який надається центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (Державною службою геології та надр України), і дає право на проведення досліджень, розробку та видобування корисних копалин.

Залежно від якості організації роботи на етапі отримання дозволу, визначаються строки та умови його отримання, а також розробляються програми робіт та процедури, які мають суттєвий вплив на успішність та прибутковість видобувної діяльності.

Зміни до спеціального дозволу на користування надрами вносяться шляхом внесення дозвільним органом відповідної інформації до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами. У разі внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами дозвільний орган одночасно вносить відповідні зміни до угоди про умови користування надрами.

Надрокористувач має право на продовження граничних строків виконання робіт щодо геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин та (або) видобування корисних копалин.

У разі виникнення потреб, за зверненням користувача, строк користування надрами може бути продовжено у випадках та на умовах, визначених Кодексом України про надра.

bottom of page