top of page

Отримання спеціального дозволу на користування надрами

Спеціальний дозвіл на користування надрами - представляє собою документ, який надається центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (Державною службою геології та надр України), і дає право на проведення досліджень, розробку та видобування корисних копалин.

Залежно від якості організації роботи на етапі отримання дозволу, визначаються строки та умови його отримання, а також розробляються програми робіт та процедури, які мають суттєвий вплив на успішність та прибутковість видобувної діяльності.

СД_на сайт-min.png

Спеціальний дозвіл на користування надрами надається без проведення аукціону або шляхом проведення аукціону (шляхом електронних торгів), що організовуються Державною службою геології та надр України на основі вхідних заяв, що надійшли від потенційних надрокористувачів та проводяться в системі електронних торгів «ProZorro.Продажі». На сайті Державного геологічного порталу у вигляді інтерактивної карти викладені контури виданих спеціальних дозволів на користування надрами по кожній з областей України.

Отримання спеціальних дозволів на користування надрами регламентуються Кодексом України про надра, Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, Порядком проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 та іншими нормативно-правовими документами.

Статтею 14 Кодексу України про надра передбачено, що надра надаються у користування для:

 • геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою родовищ);

 • видобування корисних копалин;

 • будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, отримання геотермальної енергії (теплової енергії надр), експлуатації підземних споруд, пов’язаної із запобіганням підтопленню навколишнього природного середовища внаслідок закриття шахт;

 • створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади) (крім нафтогазоносних надр);

 • виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Спеціальний дозвіл на користування надрами надається на строк, визначений заявником, та становить:

 • від 3 до 20 років - на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ) (наскрізний дозвіл), на видобування корисних копалин, на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, отримання геотермальної енергії (теплової енергії надр), експлуатацію підземних споруд, пов’язану із запобіганням підтопленню навколишнього природного середовища внаслідок закриття шахт;

 • від 3 до 50 років - на створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади) (крім нафтогазоносних надр).

Види спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами визначаються Законом України «Про нафту і газ».

Звертаємо Вашу увагу, що перебіг строку користування надрами починається з дня, наступного за днем внесення інформації про спеціальний дозвіл на користування надрами до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами.

Для ініціювання продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні (електронних торгах) заявник подає до Держгеонадр заяву та додаткові матеріали, що включають:

 • пояснювальну записку;

 • оглядову карту та ситуаційний план;

 • каталог географічних координат кутових точок
  (в системі WGS-84);

 • програму робіт, а якщо ділянка надр вже підготовлена для виставлення на аукціон (електронні торги) та інформація про неї розміщена на офіційному веб-сайті дозвільного органу - лише заяву із зазначенням назви такої ділянки.

Оглядова карта ділянки.png
Інвест_атлас.png

Інвестиційний атлас надрокористувача знаходиться у вільному доступі на офіційному сайті Держгеонадр.

Кожен зацікавлений потенційний надрокористувач має рівні права та можливості для участі в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами на загальних умовах після оголошення про його проведення в установленому законодавством порядку.

Сегменти роботи

 • Підготовка пакету документів з метою отримання спеціального дозволу на користування надрами.

 • Юридичне оформлення та надсилання пакету документів (заяв та додаткових матеріалів: пояснювальна записка, оглядова карта, ситуаційний план, каталог географічних координат кутових точок, програма робіт) до Держгеонадр.

 • Опрацювання пакету документів Держгеонадрами.

 • Подання пропозиції з метою отримання погодження до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

 • Розрахунок початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами шляхом електронних торгів.  

 • Затвердження наказу та приймання рішення про проведення аукціону.

 • Публікація наказу Держгеонадр на офіційному сайті.

 • Публікація лотів в системі електронних торгів «ProZorro.Продажі».

 • Оголошення результатів аукціону (електронних торгів).

Підготовка пакету документів

Подання заяви до Держгеонадр

Опрацювання Держгеонадрами

Отримання погодження Міндовкілля

Розрахунок початкової ціни продажу

Прийняття рішення щодо аукціону

Публікація наказу

Публікація лотів на "ProZorro.Продажі"

Результати аукціону

Для отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (електронних торгів) заявник (юридична особа або фізична особа - підприємець) подає до Держгеонадр через електронний кабінет надрокористувача заяву (з додатковими документами) із зазначенням назви ділянки надр та підстави для отримання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону (електронних торгів).

Спеціальний дозвіл на користування надрами надається без проведення аукціону (електронних торгів) у разі:

 1. видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ) за власні кошти виконав геологічне вивчення ділянки надр, оцінку розвіданих запасів корисних копалин, апробацію прогнозних (перспективних) ресурсів корисних копалин, яка затверджена Державною комісією України по запасах корисних копалин, та подав документи для отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин на відповідній ділянці надр не більше двох років після закінчення строку дії відповідного спеціального дозволу на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ);

 2. геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислову розробку родовищ) місцевого значення, видобування корисних копалин місцевого значення - за умови що загальна площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл на користування надрами, не перевищує 25 гектарів, а заявник є власником земельної ділянки (кількох суміжних земельних ділянок), у межах яких розміщена така ділянка надр;

 3. геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб (крім виробництва фасованої питної води та (або) передачі її для фасування, та (або) для питного водопостачання), а також для видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб (крім виробництва фасованої питної води та (або) передачі її для фасування, та (або) для питного водопостачання) - за умови що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 метрів кубічних на добу;

 4. геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням підземних вод (крім мінеральних) для питного водопостачання, видобування підземних вод (крім мінеральних), а також для питного водопостачання - незалежно від обсягу видобування;

 5. геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням (промисловою розробкою) або видобування природних лікувальних ресурсів виключно для лікувальних цілей лікувально-профілактичними та санаторно-курортними закладами, які спеціалізуються на їх використанні і мають лікувальну інфраструктуру;

 6. будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, отримання геотермальної енергії (теплової енергії надр), експлуатації підземних споруд, пов’язаної із запобіганням підтопленню навколишнього природного середовища внаслідок закриття шахт;

 7. виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;

 8. оформлення на підставі пункту 11 частини першої статті 16-5 Кодексу України про надра окремого спеціального дозволу на користування надрами на виділену в результаті розподілу запасів (ресурсів) корисних копалин ділянку надр;

 9. створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади) (крім нафтогазоносних надр).

bottom of page